Regler för sophantering inom Gruvens fäbod.


 

 

 

Malungs kommun har utfärdat regler för hur sophantering skall skötas inom kommunen.
Kommunens Regler för sophantering klicka här!
Allt annat avfall såsom trädgårdsavfall, byggavfall, färgburkar, utjänta inventarier, spisar,
kylskåp m.m.
skall lämnas på miljöstationen i Gubbmyren
.
Dessa regler måste följas. Varje gång som vår sopentreprenör, Skarptegen konstaterar brott
mot reglerna kan föreningen drabbas av kraftiga böter.

Vad gör jag med gammalt virke?
Virke som är impregnerat med arsenik, krom, koppar eller kreosot är farligt avfall.
Vid förbränning i eldstad eller värmepanna frigörs mycket giftiga ämnen från virket.
Därför måste avfall från impregnerat virke lämnas till särskilda förbränningsanläggningar.
Kontakta miljöskyddskontoret för mer information om var du kan lämna impregnerat virke.

För allas trevnad ber vi er att respektera ovanstående!


Öppethållande för Gubbmyrens återvinningstation:
Måndag - tisdag    7-12,  13-16
Onsdag                   14 - 19
Torsdag - fredag    7 - 12,  13 - 16

OBS!  Lunchstängt 12-13

Sista lördagen varje månad 9 - 12