Aktuellt

  

 Nytt ramavtal för el med Dalakraft
 Föreningen har tecknat ett nytt ramavtal med Dalakraft
 nu när det gällande går ut. Avtalet gäller från 1 augusti
 och är på 3 år. Dalakraft kommer att skicka ut ett brev
 till alla fastighetsägare med information gällande avtalet.
 Styrelsen/gm Jan-Olof Appel, sekreterare

 Städdagen den 5 september 2020

 Med anledning av rådande restriktioner för bl.a. sammankomster p.g.a.  
 coronapandemin och den osäkerhet som råder runt detta har styrelsen för 
 Gruvens Fäbods samfällighet beslutat att ställa in årets gemensamma
 städdag i september.  Föreningens medlemmar ombeds vänligen istället och i 
 den mån det är möjligt att på egen hand försöka hålla rent och snyggt längs 
 vägarna om man är och besöker sin stuga.

 När det gäller årets föreningsstämma som planerats till samma dag som 
 städdagen ber styrelsen att få återkomma med besked om den senare.
 Jan-Olof Appel
 sekreterare


Gruvens Fäbod Samfällighet Copyright © 2007