Gruvens Fäbods Samfällighetsförening Sälen     


Kallelse till städdag och årsstämma 2016-09-10


Samling till städdagen sker som traditionen påbjuder vid anslagstavlan den 10/9 10.00. Vi kommer även i år att pröva som alternativ att starta 09.00 för de som ställer upp att jobba med röjsågarna(slutar naturligtvis om man så önskar 1 timma tidigare än övriga ). Ni som har röjsåg noterar det i vanlig ordning.  Lättare förtäring som vanligt under dagen.


Årsstämman äger på sedvanligt sätt rum på Högfjällshotellet, Cluversalen med start 18.00.


Efter årsstämman är det samkväm med mat också enligt tradition. Föreningen bekostar förtäring för max två personer per fastighet som deltagit i städdagen. Gäster kan som vanligt medbjudas på egen bekostnad. Kostnad 300 kr /person vilket regleras med kassören. Barn under 12 år halva priset.


Svar om deltagande i städdag samt antal deltagare i samkväm måste vara undertecknad till hands senast 31/8 ( även kvittens på kallelsen om ni inte kommer ). Anmälan per mail till mats@gruvensfabod.com. , eller via min hemmamail (mats.holmqvist@telia.com) alt via bifogat formulär. Kom ihåg att ange adress i Sälen för er fastighet för uppföljningens skull.


Till alla som anmält mailadress sker kallelse enligt tidigare beslut enbart per mail. Övriga får kallelse och material per post. 


Välkomna till traditionell trevlig samvaro i Sälen.


Styrelsen

gm Mats Holmqvist - sekr

Mobil 070-6595138, Hem 0586- 32588,  Mail mats@gruvensfabod.com