Styrelse

 Jan Gustavsson                     Ordförande

 jan@gruvensfabod.com


 Lotta Samuelsson             Kassör

 lotta@gruvensfabod.com


 Jan-Olof Appel                       Sekreterare

 jan-olof@gruvensfabod.com


 Torsten Johansson                Vägansvarig

 torsten@gruvensfabod.com


 Bo Göran Kilder                     Suppleant

 Peter Wiklund                        Suppleant


 Revisorer

 Magnus Janeborn

 Per Stegberg           

 Ove Munther                          Suppleant

 Nils-Olov Boström                  Suppleant

Gruvens Fäbod Samfällighet Copyright © 2007