Gruvens Fäbod
Gruvens Fäbod var som namnet antyder från början en fäbod.
Några av de ursprungliga husen som tillhörde fäboden finns fortfarande kvar nära sopcontainrarna.
De första tomterna i området såldes 1974.
Lars Jansson, f.d. ordförande tillhörde de första som köpte en tomt i området. Han minns att det var rusning till de första 50 tomterna. Kölappar utdelades och folk sov i bilarna ett helt dygn i förväg.
1975 bildades en stugägarförening, som från början drevs av Dala-Ljusne. Senare ombildades den till samfällighet.

Samfälligheten ansvarar för alla gemensamma angelägenheter inom området såsom vattenverket, vägarna, marken, anslagstavlan, friggeboden och belysning vid containrarna. Vidare upphandlar samfälligheten kabel-TV från Com Hem, vilket ger ett betydligt lägre pris än om varje medlem skulle köpa tjänsten direkt.
Samfälligheten arrangerar också varje år en städdag den första lördagen i september, när det som behöver åtgärdas klaras av. Huvuduppgiften brukar vara att rensa sly från områdets diken och att rensa vägtrummor.
Gruvens Fäbod Samfällighet har idag 131 medlemmar. 


Gruvens Fäbod Samfällighet Copyright © 2007
 

Om Gruvens Fäbod

Styrelse m.m.

Aktuellt

Anslagstavlan

Årsmötesprotokoll


Stadgar

ComHem

Om sophantering

Snörapporten
Högfjällshotellet
Hundfjället-Restauranger
SkiStar Sälen