- Öppettider vid avfallsstationen vid Gubbmyren

    Välkommen till Gruvens Fäbod Samfällighet
 

   Extrastämma söndag 23 maj kl.18

   I enlighet med årsstämman 2020 kommer en extrastämma
   att hållas gällande avverkning/gallring av skog i området
   under maj månad.

   Planerad dag är, söndag 23 maj kl 18.00 och stämman
   sker digitalt.

   Kallelse och handlingar mailas/skickas ut i tid innan
   stämman.

   Styrelsen Gruvens fäbod


   Skidspår

   Dragning av skidspår på Östra fjället har under pågående
   säsong tyvärr inte fungerat som tidigare av olika
   anledningar.
   Ett gemensamt arbete mellan föreningarna (Gruvens
   fäbod,  Gruven, Östra Färdkällan, Renvägen) pågår för att
   lösa spårdragningen på ett tillfredställande sätt fullt ut till
   nästa säsong.  

   Spårning görs nu under pågående säsong efter bästa
   förmåga och tid av de som nu påtagit sig uppgiften och vi 
   ber om överseende för den uppkomna situatione

   Styrelsen Gruvens fäbod


  Protokoll från årsstämma 6 september 2020

  Verksamhetsberättelse 2019/2020


   Föreningen har nu en Facebooksida

   Det är en sluten Facebookgrupp. De medlemmar som

   har uppgivit sin mailadress har fått mail med anvis-

   ingar om hur man ansluter sig till gruppen.

                                  

    Öppettider vid avfallsstationen vid Gubbmyren     

    

    Policy angående badtunnor   

          

                   

     Vill du komma i kontakt med föreningen för att fråga

     eller tipsa om något kan du maila till vår e-postadress

    info@gruvensfabod.com


 

    .