- Öppettider vid avfallsstationen vid Gubbmyren

   Välkommen till Gruvens Fäbod Samfällighet
   Städdag 11 september kl. 10.00
   Årsstämma digitalt 19 sept kl. 18.00

   Kallelse till ovanstående aktiviteter


   Dagordning till årsstämma


   Årsberättelse


    Protokoll extra stämma 23 maj 2021


   Skidspår

   Dragning av skidspår på Östra fjället har under pågående
   säsong tyvärr inte fungerat som tidigare av olika
   anledningar.
   Ett gemensamt arbete mellan föreningarna (Gruvens
   fäbod,  Gruven, Östra Färdkällan, Renvägen) pågår för att
   lösa spårdragningen på ett tillfredställande sätt fullt ut till
   nästa säsong.  

   Spårning görs nu under pågående säsong efter bästa
   förmåga och tid av de som nu påtagit sig uppgiften och vi 
   ber om överseende för den uppkomna situatione

   Styrelsen Gruvens fäbod


  Protokoll från årsstämma 6 september 2020

  Verksamhetsberättelse 2019/2020


   Föreningen har nu en Facebooksida

   Det är en sluten Facebookgrupp. De medlemmar som

   har uppgivit sin mailadress har fått mail med anvis-

   ingar om hur man ansluter sig till gruppen.

                                  

    Öppettider vid avfallsstationen vid Gubbmyren     

    

    Policy angående badtunnor   

          

                   

     Vill du komma i kontakt med föreningen för att fråga

     eller tipsa om något kan du maila till vår e-postadress

    info@gruvensfabod.com


 

    .  

  
   


 

 

 

       

   


  Uppdaterad 14 aug 2021   

    Vädret i Sälen