- Öppettider vid avfallsstationen vid Gubbmyren

    Välkommen till Gruvens Fäbod Samfällighet

Kallelse till föreningsstämma 6 september kl. 18
Webmöte Klicka här


Nytt ramavtal för el med Dalakraft
Föreningen har tecknat ett nytt ramavtal med Dalakraft
nu när det gällande går ut. Avtalet gäller från 1 augusti
och är på 3 år. Dalakraft kommer att skicka ut ett brev
till alla fastighetsägare med information gällande avtalet.
Styrelsen/gm Jan-Olof Appel, sekr,

Städdagen den 5 september 2020

Med anledning av rådande restriktioner för bl.a. sammankomster p.g.a. coronapandemin och den osäkerhet som råder runt detta har styrelsen för Gruvens Fäbods samfällighet beslutat att ställa in årets gemensamma städdag i september.  Föreningens medlemmar ombeds vänligen istället och i den mån det är möjligt att på egen hand försöka hålla rent och snyggt längs vägarna om man är och besöker sin stuga.

När det gäller årets föreningsstämma som planerats till samma dag som städdagen ber styrelsen att få återkomma med besked om den senare.
Jan-Olof Appel
sekreterare     
     Protokoll årsstämma 7 september 2019 
  

     Årsberättelse 2018/2019
    
    

      

     Titta på TV i Gruvens Fäbod


       Föreningen har nu en Facebooksida

      Det är en sluten Facebookgrupp. De medlemmar som

       har uppgivit sin mailadress har fått mail med anvis-

       ningar om hur man ansluter sig till gruppen.

       

       ComHem

       Avtalet med ComHem har upphört den 31 december

       2018.

       Därefter får var och en lösa TV-frågan på egen hand.

     

      Årsberättelse 2017 - 2018   

                     

       Flygplatsen i Sälen Info     

                  

       Öppettider vid avfallsstationen vid Gubbmyren     

     

       Policy angående badtunnor   

          

                

    - Skidspår Gruvens Fäbod - Gruven - Färd-

      källan - Renvägen 

      Spåret dras varje fredag under säsongen och dessutom

       efter snöfall och blåsväder under jullov, sportlov och påsk-

       lov. Om det snöar eller blåser fredag dras spåret när

       snöandet/blåsten har upphört.

       Stugägarföreningarna i Gruvens Fäbod, Gruven, Färd-

       källan och Renvägen bekostar och ansvarar för spåret.

       Upplysningar ring 0703-211447

       Karta över spåret.

     

          

     Vill du komma i kontakt med föreningen för att fråga

     eller tipsa om något kan du maila till vår e-postadress

    info@gruvensfabod.com


 

    .  

    

 

 

       

   


   Uppdaterad 8 juli 2020   

    Vädret i Sälen

Gruvens Fäbod Samfällighet Copyright © 2007