- Öppettider vid avfallsstationen vid Gubbmyren

   Välkommen till Gruvens Fäbod Samfällighet
   
    Protokoll årsstämma 19 sept 2021
    

    Årsberättelse 2020/2021

  

     Protokoll extra stämma 23 maj 2021


   Skidspår

   Dragning av skidspår på Östra fjället har under
   pågående
   säsong tyvärr inte fungerat som tidigare av olika
   anledningar.
   Ett gemensamt arbete mellan föreningarna (Gruvens
   fäbod, Gruven, Östra Färdkällan, Renvägen) pågår för
   att lösa spårdragningen på ett tillfredställande sätt fullt
   ut till    nästa säsong.  

   Spårning görs nu under pågående säsong efter bästa
   förmåga och tid av de som nu påtagit sig uppgiften
   och vi ber om överseende för den uppkomna 
   situationen.

   Styrelsen Gruvens fäbod


   Föreningen har nu en Facebooksida

   Det är en sluten Facebookgrupp. De medlemmar som

   har uppgivit sin mailadress har fått mail med anvis-

   ingar om hur man ansluter sig till gruppen.

                                  

    Öppettider vid avfallsstationen vid Gubbmyren     

    

    Policy angående badtunnor   

          

                   

     Vill du komma i kontakt med föreningen för att fråga

     eller tipsa om något kan du maila till vår e-postadress

    info@gruvensfabod.com


 

    .  

  
   


 

 

 

       

   


  Uppdaterad 5 okt 2021   

    Vädret i Sälen